דרושים

עובדי הקבוצה הם עוצמתה. אנו בוחרים את עובדינו לאחר
מיון קפדני ומלווים אותם לאורך כל הדרך בהדרכות
והכשרות מקצועיות.

אנו מציבים סטנדרטים חדשים לא רק מול לקוחותינו
אלא גם בתחום מיון העובדים, הכשרתם וסביבת עבודתם.

כל העובדים הנקלטים לשורותינו הופכים לחלק בלתי
נפרד ממשפחת מוקד אמון.
בואו להיות חלק ממשפחת מוקד אמון